Dé gemeentelijke oplossing
voor ingekomen stukken

Datalekken in informatiesystemen bij 31% van Nederlandse gemeenten

1 Alle stukken centraal

U krijgt de beschikking over één systeem om de afhandeling van ingekomen stukken centraal en eenvoudig te kunnen doen. Van binnenkomst tot publicatie, onafhankelijk van via welke ingang het ingekomen stuk door u is ontvangen.

2 Controleren en anonimiseren

Alle ontvangen stukken kunnen worden gecontroleerd op gevoelige gegevens en indien nodig via de oplossing efficiënt worden geanonimiseerd. Zo voldoet u aan zowel de openbaarmakingsverplichtingen als aan de regels rondom de bescherming van privacy.

3 Informeer de verzender

Door de afhandeling via ingekomenstukken.nl te doen kunt u de verzender van het bericht tijdens alle stappen van uw behandeling geautomatiseerd op de hoogte houden van de status.

Wat is Ingekomenstukken.nl?

Één platform voor de volledige behandeling van alle ingekomen stukken

Procesondersteuning
Behandel ingekomen stukken sneller en efficiënter via ons platform. Van binnenkomst tot publicatie: stap voor stap met de juiste procesondersteuning. Beoordeel (automatisch) stukken op gevoelige informatie, anonimiseer, publiceer en houd de verzender automatisch op de hoogte van de voortgang per e-mail.

Portaal voor overzicht ingekomen stukken
Behoud met het eigen portaal overzicht over de voorraad ontvangen en te behandelen stukken. Stukken die zijn ingediend via Aandegemeente.nl en geanonimiseerd dienen te worden komen automatisch in het overzicht terecht. Stukken vanuit andere kanalen zijn gemakkelijk te uploaden naar het portaal en daarna in behandeling te nemen.

Waarom Ingekomenstukken.nl?

Datalekken in informatiesystemen bij 31% van Nederlandse gemeenten

Sinds invoering van de AVG in 2018 zijn er regelmatig datalekken in het nieuws gekomen. Zowel binnen het bedrijfsleven als binnen het overheidswezen. Ruim drie jaar na invoering van de AVG deed DataMask onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot anonimiseringstechnieken bij overheidsinstanties. Zo wilden we weten of en op welke wijze persoonsgegevens worden geanonimiseerd, maar ook of dit conform de AVG gebeurt.

Door DataMask is specifiek gekeken naar de ingekomen stukken in informatiesystemen van alle 352 Nederlandse gemeenten, gepubliceerd in het eerste half jaar van 2021. De onderzochte stukken zijn openbaar toegankelijk via de websites van de gemeenten, of vanuit het raadsinformatiesysteem.

Het onderzoek toonde aan dat er bij 31% van de gemeenten in deze 6 maanden sprake is of was van een datalek. Slechts 22% van de gemeenten publiceert haar stukken conform de AVG. Bij 47% van de gemeenten worden ingekomen stukken niet openbaar gepubliceerd en zijn deze enkel inzichtelijk voor raadsleden. Met de komst van de Wet open overheid (Woo) zullen ook deze gemeenten ingekomen stukken moeten gaan publiceren.

Concluderend kunnen we stellen dat veel gemeenten nog grote stappen moeten maken. Ongeacht of het hier nu gaat om de gemeenten waarbij datalekken zijn gevonden, of dat het gemeenten zijn die op dit moment nog niet publiceren. Gemeenten kunnen contact opnemen om te inventariseren of de genoemde datalekken ook in hun systemen zijn gevonden.

De samenwerking tussen DataMask en xxllnc biedt middels ingekomenstukken.nl gemeenten de mogelijkheid om op een juiste wijze ingekomen stukken te verwerken en anonimiseren om deze uiteindelijk veilig te kunnen publiceren.